SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đây cũng là năm đầy nỗ lực, thể hiện quyết tâm của Ban Lãnh đạo, cán bộ và người lao động Công ty cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đóng góp tích cực, quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và tỉnh nhà. Cùng điểm lại những sự kiện nổi bật nhất của FIDC trong thời gian qua: