Ngày 15 tháng 11 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành và cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2) tại Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày nay, Việc bảo vệ môi trường là một vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp đến du lịch và cả các hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh này, Sở tài nguyên và môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và đảm bảo công ty tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Một trong những công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở ban ngành và cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra là công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Formosa.

Công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Formosa ( chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2) tại Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, cũng như hỗ trợ về các sản phẩm dịch vụ cần thiết cho các nhà đầu tư về:

 1. Hướng dẫn đầu tư
 2. Dịch vụ hỗ trợ cung cấp mạng viễn thông
 3. Dịch vụ Logicstic
 4. Dịch vụ hỗ trợ về bưu chính và chuyển phát nhanh
 5. Dịch vụ hỗ trợ thanh toán và chuyển tiền.
 6. Dịch vụ hỗ trợ sử dụng ví điện tử và ngân hàng số
 7. Dịch vụ hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ Tài chính-Ngân hàng
 8. Dịch vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp
 9. Dịch vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp quản trị tài chính
 10. Dịch vụ tư vấn đầu tư
 11. Dịch vụ xúc tiến thị trường và tiêu thụ sản phẩm
 12. Dịch vu hỗ trợ thi công, xây dựng
 13. Dịch vụ xử lý môi trường
 14. Dịch vụ quản lý và giám sát an toàn về môi trường
 15. Dịch vụ bảo vệ và đảm bảo an toàn
 16. Dịch vụ truyền thông và tổ chức sự kiện
 17. Dịch vụ hỗ trợ lưu trú cho chuyên gia nước ngoài
 18. Cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn Led công nghiệp tiết kiệm năng lượng.
 19. Cung cấp các giải pháp về năng lượng tái tạo, năng lượng xanh
 20. Cung cấp nhiên liệu, khí gaz và năng lượng phục vụ sản xuất
 21. Cung cấp điện, nước sạch
 22. Các dịch vụ hổ trợ khác

Theo Quyết định số 801/QĐ-STNMT ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở ban ngành và cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật vệ bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2) tại Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các thành phần kiểm tra bao gồm:

 1. Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường – Trưởng đoàn;
 2. Ông Thái Lý Huy Nhựt, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó trưởng đoàn;
 3. Ông Trần Tiến Dũng, Chuyên viên, Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;
 4. Bà Nguyễn Quang Ngọc Phương, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;
 5. Ông Trần Văn Hà, Chuyên viên, Phòng Quản lý Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Thành viên;
 6. Ông Trần Nam Hải, Cán bộ đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh – Thành viên;
 7. Ông Nguyễn Huỳnh Đăng Khương, Chuyên viên, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Phú Mỹ – Thành viên;
 8. Ông Trần Văn Thắng, Chuyên viên, Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên, thư ký;

Đơn vị lấy mẫu và giám định:

 1. Ông Phạm Văn Canh, Phó Trưởng phòng, Phòng Quan trắc, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Đặng Sơn Hải –  Phó Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường – Trưởng đoàn giới thiệu các thành phần kiểm tra.

 

Các chuyên viên Sở đã phối hợp với các Sở ban ngành và cơ quan liên quan khác đã thực hiện kiểm tra toàn diện tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, bao gồm cả quá trình xử lý chất thải và sử dụng nguồn nước.

 

Kết quả kiểm tra cho thấy công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Formosa đã tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Công ty đã đảm bảo quá trình xử lý chất thải và sử dụng nguồn nước không gây ô nhiễm môi trường và đã áp dụng các biện pháp xử lý chất thải đúng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Sở tài nguyên và môi trường cũng phát hiện một số vi phạm nhỏ liên quan đến việc báo cáo và giao tiếp thông tin với cơ quan chức năng. Các vi phạm này đã được công ty khắc phục ngay lập tức và cam kết cải thiện quá trình báo cáo và giao tiếp trong tương lai.

Công ty TNHH Phát Triển Quốc Tế Formosa đã hợp tác chặt chẽ với Sở Tài Nguyên và Môi Trường trong quá trình kiểm tra và cam kết tiếp tục tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy ý thức và cam kết của công ty đối với việc bảo vệ môi trường và sẵn lòng thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra này, Sở tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá công ty Phát Triển Quốc Tế Formosa để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường trong tương lai. Đồng thời, công ty cũng cần duy trì và nâng cao các biện pháp bảo vệ môi trường để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường.