Lễ Ký Kết Hợp Tác Liên Doanh giữa Bentham International Group và Sea & Land Global Group S.A.S

Ngày 27/11/2023, Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đã diễn ra Lễ Ký Kết Hợp Tác Liên Doanh giữa hai tập đoàn danh tiếng là Bentham International Group và Sea & Land Global Group S.A.S. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của hai bên và tạo ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực về nước sạch, điện năng lượng tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2 cùng các đối tác khác.

Trên cơ sở tôn trọng và tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài, hai công ty sẽ cùng nhau đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển, tạo ra những giải pháp sáng tạo và bền vững cho nước sạch và điện năng lượng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của cả hai tập đoàn.

Qua việc ký kết hợp tác liên doanh này, Bentham International Group và Sea & Land Global Group S.A.S đã khẳng định cam kết của mình trong việc xây dựng một tương lai bền vững, trong đó nước sạch và điện năng lượng đóng vai trò quan trọng. Cùng nhau, hai công ty sẽ tạo nên những đóng góp ý nghĩa cho xã hội và môi trường, hướng tới một tương lai tươi sáng và bền vững.