Hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Được xây dựng và phát triển một cách cẩn thận, hạ tầng giao thông đảm bảo sự liên kết hiệu quả giữa các khu vực trong khu công nghiệp và các khu vực khác ngoài khu công nghiệp.

 

HỖ TRỢ TRƯỚC VÀ SAU ĐẦU TƯ

Khu công nghiệp MỸ XUÂN A2 là cầu nối giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương, để hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý tại giai đoạn xin cấp phép đầu tư, xây dựng và cả sau khi đi vào hoạt động sản xuất một cách đơn giản và nhanh chóng, góp phần giúp cho khách hàng trong Khu công nghiệp yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giấy phép thành lập công ty (IPA, IRC, ERC).
Đánh giá tác động môi trường (EIA), Giấy phép xây dựng, Giấy phép PCCC
Visa, Giấy phép lao động cho người có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Tuyển dụng quản lý và công nhân
Dịch vụ hậu cần
Và những công việc khác tùy theo đặc thù ngành nghề đầu tư, etc.

Cung cấp ổn định điện / nước và vận hành hệ thống xử lý nước thải suốt 24 giờ
365 ngày (Cắt điện 3 ngày để kiểm tra định kì và bảo dưỡng)
Thông tin mới nhất (thông báo từ chính phủ, lương nhân viên quốc gia, biện pháp chống đình công, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, etc.)
Gặp gỡ giao lưu, thi đấu gôn, etc.
Hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn hồ sơ IRC, ERC và ĐTM hiện tại, etc